Nieuwe Fries Museum uit de steigers, update maart 2012